10 задочен клас, 521010 МАШИНЕН ТЕХНИК 5210113 Машини и съоръжения за заваряване

10 задочен клас, 521010 МАШИНЕН ТЕХНИК 5210113 Машини и съоръжения за заваряване

Класен ръководител - Даниела Санкова