Добре дошли в нашия официален сайт!

Добре дошли в нашия официален сайт!

КОИ СМЕ НИЕ?

Ние сме Професионална гимназия по механоелектротехника „Христо Смирненски”, гр. Кнежа – техническо училище с 55-годишна традиция в подготвянето на кадри с високи професионални компетенции в направления, необходими на бългаския пазар на труда. Предлагаме конкурентни и атрактивни специалности в различни форми на обучение както за ученици, така и за възрастни.

Учебният процес се осъществява в поддържана и постоянно обновявана материално-техническа база и висококвалифициран екип от специалисти. Имаме добър опит в работата по проекти и в дейностите с родители. Държим на дисциплината в училище и посещаемостта в учебните часове.

За успешната реализация на нашите ученици имаме ефективно сътрудничество с местния и регионален бизнес, с Браншова камара по машиностроене, както и отлично партньорство с ТУ – Габрово.