Приемане на ученици в VIII клас в непрофилираните училища - профилираните и професионални гимназии, обединени и средни училища на места определение по държавен план-прием

Приемане на ученици в VIII клас в непрофилираните училища - профилираните и професионални гимназии, обединени и средни училища на места определение по държавен план-прием