Частично слънчево затъмнение

Частично слънчево затъмнение

Частично слънчево затъмнение

25.10.2022
Днес, учениците на ПГМЕТ наблюдаваха: Частично слънчевото затъмнение ????.
Възпитаниците бяха впечатлени от астрономичното явление.
Слънчево затъмнение e астрономично явление, при което Слънцето става изцяло или частично невидимо за земния наблюдател, скрито от диска на Луната. То се наблюдава, когато Луната е между Слънцето и Земята и трите небесни тела се намират на една линия.
Частично слънчево затъмнение се наблюдава, когато Слънцето, Луната и Земята не се намират точно на една права. В такъв случай Луната закрива само част от Слънцето. Този вид затъмнения е най-често наблюдаваният.