СВЕТОВНА СЕДМИЦА НА ПАРИТЕ 2024 (GMW)

СВЕТОВНА СЕДМИЦА НА ПАРИТЕ 2024 (GMW)

СВЕТОВНА СЕДМИЦА НА ПАРИТЕ 2024 (GMW)

СВЕТОВНА СЕДМИЦА НА ПАРИТЕ 2024 Световната седмица на парите (GMW) е ежегодна глобална кампания за повишаване на информираността за това колко важна е финансовата грамотност за младите хора от ранна възраст. В периода от 18 до 24 март 2024г. учениците от VIII, IX, X и XI клас се включиха в глобалната инициатива ,,Световна седмица на парите”- кампания за повишаване на информираността, относно важността на финансовата грамотност на младите хора. Темата за парите е вечна. Тя е занимавала умовете на хората от древността до наши дни. Парите са в основата на развитието на човечеството. С участието на ученици от специалност ,,Малък и среден бизнес” бяха осъществени следните дейности: - обсъждане на финансови казуси в часовете по икономически дисциплини; - беседа на тема:,, ЗАЩИТИ ПАРИТЕ СИ, ПОДСИГУРИ БЪДЕЩЕТО СИ!”; имаща за цел да насочи вниманието им към правилно разпределение на своите парични средства, нуждата и ползата от спестяването. - X клас изнесоха урок по финансова грамотност на по-малките си последователи (споделено обучение). Презентираха за развитието на парите и функциите на парите. От своя страна учениците от VIII и IX клас представиха историята на българската парична единица. Учениците проявиха интерес към филма за криптовалутата, от който разбраха какво представлява тя и как работи. Проведена бе дискусия за ролята и дейността на банките като основни финансови институции, без които е немислим икономическият живот. Споделеното обучение донесе приятни минути, забавни моменти и нови знания за учениците. Това ще им помогне да използват финансовите инструменти разумно и да управляват личните си финанси ефективно. Госпожа инж. Хичкова, зам.директор на гимназията, връчи сертификати за участие.