НП „Отново заедно“

НП „Отново заедно“

НП „Отново заедно“

02.06.2022 г.

Уважаеми родители,

Стартира НП „Отново заедно“ на МОН, целта на която е създаване на условия за дейности и комуникация на ученици и учители извън училището и семейство за преодоляване на негативните последици от неприсъственото обучение през последните две учебни години и за подпомагане на социализацията им.

Програмата предоставя възможност на ученици от 8 до 11 клас, подбрани по критерии, които са утвърдени от Педагогическия съвет на училището,  финансиране на туристически пакет: настаняване – 5 нощувки, храна, транспорт, застраховка и допълнителни дейности. На група от 10 ученици има един учител за ръководител.

Педагогическият съвет на ПГМЕТ „Христо Смирненски“, гр. Кнежа взе решение за участие в  Националната програма „Отново заедно“, предвиждаща лагер, осигурен финансово от МОН за 11 ученици и 2 учители.

Ученическото туристическо пътуване ще се осъществи в периода 13.07. – 18.07.2022 г. за 6 дни/ 5 пълни пансиона/ в Международен спортен лагер, гр. Обзор.

Срокът за подаване на заявленията е от 02.06.2022 г. до 06.06.2022 г.
Тук можете да се запознаете с програмата, с критериите за подбор на ученици и да изтеглите заявление за кандидатстване.

Заявления за включване на ученици в НП „Отново заедно“ ще се приемат в канцеларията на училището от 08.00 часа до 17.00 часа или на e-mail: pgm_kn@mail.bg

Комисия, определена със заповед на директора на училището, ще извършва подбор за участие на ученици в НП „Отново заедно”, 2022 г. на МОН въз основа на приетите с решение на педагогическия съвет критерии. Следва всеки ученик и родител, които кандидатстват, да попълнят заявлението и да приложат документи, където е необходимо. Комисията ще извърши класиране на кандидатите според броя на получените точки по критериите и ще определи класираните 11 ученици и резервите за пътуването.