Световен ден за безопасност и здраве при работа

Световен ден за безопасност и здраве при работа

Световен ден за безопасност и здраве при работа

28.04.2022
Днес в ПГМЕТ "Христо Смирненски" отбелязваме Световния ден по безопасност и здраве при работа, който се чества по инициатива на Международната  организация по труда всяка година. На този ден почитаме и паметта на жертвите на трудови злополуки и професионални заболявания, като отново се напомня на световната общественост, че те могат да бъдат предотвратени.
Опазването на човешкия живот не е формалност и документация, а целенасочена работа и убеждаване както на учителите, така и на учениците.
"Здравето и безопасността са основни трудови права. Да запазим живота на работното място!".