"Елате с нас на бала"

"Елате с нас на бала"

"Елате с нас на бала"

19.04.2022
Своята добре измислена и красива покана за бал отправиха абитуриентите на ПГМЕТ "Хр. Смирненски" към своите класни ръководители - инж. Нели Аврамова и инж. Биляна Кръстева.
 
Скъпи класни ръководители,
Благодарим Ви за любовта и за разбирането от Ваша страна!
Благодарим за търпението, за нервите безкрайни и часовете дълготрайни!
И в трудности, и в проблеми, обичаме да Ви виждаме засмени!
Вие сте част от нашата съдба, за това Ви каним на веселба.
Към бала ни се присъединете и с радост ни изпратете!
Випуск 2022