Среща на училището с бизнеза

Среща на училището с бизнеза

Среща на училището с бизнеза

В изпълнение на стратегията на училището по дейност „Разширяване взаимодействието с бизнеса“ на 30.03.2023 г. се проведе среща между представители на бизнеса и ПГМЕТ „Хр. Смирненски“. Учениците от направление Електротехника и енергетика посетиха ВЕЦ – Карлуково, собственост на "ЕНЕРГО-ПРО БЪЛГАРИЯ" ЕАД. Те бяха любезно посрещнати от инж. Петрослав Петков, който ги запозна с принципа на получаване на електрическа енергия чрез използване на природна вода и оборудването на централата. Всички с интерес наблюдаваха работата на турбините в работните помещения и мястото, от което се спуска водата. Благодарим на нашите бизнес партньори за любезното посрещане и коректното сътрудничество!