ПРОЕКТ: СЪЗДАВАНЕ НА УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕН ЗАВОД

ПРОЕКТ: СЪЗДАВАНЕ НА УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕН ЗАВОД

ПРОЕКТ: СЪЗДАВАНЕ НА УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕН ЗАВОД

ПРОЕКТ: СЪЗДАВАНЕ НА УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕН ЗАВОД

КЪМ ПГМЕТ”ХРИСТО СМИРНЕНСКИ”

Целта на учебно-производственият завод е да доближи максимално работата в учебната работилница до работата в реална работна среда, превръщайки ученика в активен участник в производствения процес.

Огромно значение има и работната средата. В учебно-производствения завод разполагаме с огромен  набор от инструменти, машини и съоръжения, които отговарят на изискванията и нуждите  на всяко металообработващо предприятие.

Нашите длъжности са:

  • Шлосер-монтьор
  • Шлосер
  • Стругар
  • Заварчик
  • Завеждащ административна служба
  • Фактурист
  • Лице по ЗБУТ
  • Уеб дизайнер
  • Домакин
  • Снабдител

Нашето производство е  Метален Кош на стойка с обем 15 литра.

Линк към сайта:

http://upzpgmet.oxxy.com/WhiteBlue