Дни на "Вечният път на България”

Дни на "Вечният път на България”

Дни на "Вечният път на България”

През настоящата седмица ПГМЕТ “Христо Смирненски” ще отбележи Дни на “Вечният път на България”, посветени на 3 март - Национален празник на Република България. Днес учениците заедно с г-н Веселин Коларов си припомниха важни факти от историята и литературата, свързани с Освобождението. Те показаха своите знания и заявиха мнението си по няколко въпроса: “Какво е за нас 3 март”?, “Днешният българин празнува ли 3 март”? и “Свободата като ценност и национален идеал”.