Дискусия между учениците от 9ти клас на ПГМЕТ на тема: Св. Валентин или Трифон Зарезан!

Дискусия между учениците от 9ти клас на ПГМЕТ на тема: Св. Валентин или Трифон Зарезан!

Дискусия между учениците от 9ти клас на ПГМЕТ на тема: Св. Валентин или Трифон Зарезан!

14.02.2023