Не на тормоза в училище!

Не на тормоза в училище!

Не на тормоза в училище!

Световен ден против тормоза в училище - ДЕН НА РОЗОВАТА ФЛАНЕЛКА 2023год. Днес, хиляди училища в цял свят отбелязват Деня на розовата фланелка като израз на неприемане на тормоза. Ние учениците от ПГМЕТ “Хр.Смирненски“, се присъединяваме към гласа на милионите други по света – за толерантност в училищните взаимоотношения, за нетърпимост към проявленията на тормоз и за съпричастност към неговите жертви. И днес, 22.02.2023 г. всички ученици и учители казаха “Не на тормоза в училище”, избрали розов тоалет или аксесоар. Розовият цвят е символ на разчупените стереотипи, а посланията са по-силни, когато са подкрепени от важните за юношите хора, техните учители. Със скромно тържество символично заявихме на света, че в нашето училище не се подкрепя тормозът и агресията между учениците.