Мартенска работилница "Сръчковци"

Мартенска работилница "Сръчковци"

Мартенска работилница "Сръчковци"

Мартенска работилница "Сръчковци" ????????????✂️
С много ентусиазъм и придружени от положителни емоции, във връзка с 1 ви март, нашите ученици изработиха мартеници с предоставените материали от Община Кнежа и МКБППМН!
Всяка мартеница ще бъде съпътствана от картичка, изработена от Община Кнежа и подарена на различни институции в нашата и други общини.