НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОТНОВО ЗАЕДНО“

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОТНОВО ЗАЕДНО“

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОТНОВО ЗАЕДНО“

Националната програма е разработена в съответствие с приоритетна област 5 "Ефективно включване, трайно  приобщаване и образователна интеграция” на Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030).
 

Цел на програмата
Създаване на условия за социализация и общуване на ученици и педагогически специалисти извън училищната и семейната среда с цел преодоляване на негативните последици от неприсъственото обучение и пандемията от COVID-19.

Профсионална гимназия по механоелектротехника "Христо Смирненски“ подготви проектно предложение за участие в първи етап на програмата.

Одобрена бе офертата на "Васи Травел", с който туроператор училището сключи договор на 13.06.2022г. за провеждане на ученически лагер в Международен детски спортен център "Чавдар", гр. Обзор.

Лагерът ще се реализира от 13.07.2022г. до 18.07.2022г.