НП "България - образователни маршрути"

НП "България - образователни маршрути"

НП "България - образователни маршрути"

12.06.2023

Уважаеми родители и ученици,

На свое заседание на 12.06.2023 г. Педагогическият съвет на ПМЕТ   „Христо Смирненски“   –   Кнежа   взе   решение   за   участие  по Национална програма „България – образователни маршрути“ на Министерство на образованието и науката, по която училището ни има право да включи до 80 ученици в туристически пътувания до 5 дни. Пътуването е безплатно за учениците и се финансира от МОН.

През 2023 г. програмата е насочена към провеждането на образователни маршрути с цел активно учене и извън училище. Дейностите, които ще се реализират, допринасят за обогатяване на когнитивните способности, подобряване на социалния и здравословния начин на живот на учениците, създаване на умения за работа в екип, ефективна комуникация, толерантност, екологична култура, естетическо възпитание и т.н.

Маршрутът, който ще организираме е:

  • Кнежа – к.к. Шкорпиловци - Кнежа в периода 05.07.2023г. – 09.07.2023г.

За постигане целите на програмата на МОН – чрез преживяване извън училището, в реална среда и пътувайки из България, заниманията, обучителните беседи, демонстрации и образователните игри ще бъдат разделени на образователни направления. Във всяко направление учениците ще се запознават, разучават и получават трайно интегрирано знание и меки умения. Учениците, подобрявайки личностното си развитие, ще общуват помежду си с педагогическите специалисти, с местни лица и професионални екскурзоводи от регионалните музеи. Образователни направления са както следва:

  • ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ

- Посещение на Археологически музей гр. Варна

  • ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

- Посещение и наблюдение на Морска градина в гр. Варна

- Посещение и наблюдение на Лонгозни гори на река Камчия

  • БИОЛОГИЯ, БИОРАЗНООБРАЗИЕ И ЕКОЛОГИЯ

- Посещение на природния феномен „Побитите Камъни“ гр. Варна

- Посещение на устието на река „Камчия“

- Посещение на Делфинариум в гр. Варна

Заявления, подписани от родител (настойник), за включване на ученици в НП „ България – образователни маршрути “ ще се приемат в канцеларията на училището или на електронна пощаinfo-1501110@edu.mon.bg в периода от 12.06.2023 г. до 16.06.2023 г.

Комисия, определена със заповед на директора на училището, ще извърши подбор за участие на учениците в НП “България – образователни маршрути” – 2023 г. въз основа на приетите с решение на педагогическия съвет критерии. Следва всеки ученик и родител, които кандидатстват, да попълнят заявлението, който са избрали и да приложат необходимите документи и свидетелства за участие в училищния живот. Комисията ще извърши класиране на кандидатите според броя на получените точки по критериите и ще публикуваме списъка на одобрените ученици на сайта на училището.

В приложените файлове можете да се запознаете с критериите за подбор на ученици и да изтеглите заявление за кандидатстване.