Подновява се кампанията за кариерно ориентиране „Училище и бизнес – ръка за ръка“

Подновява се кампанията за кариерно ориентиране „Училище и бизнес – ръка за ръка“

Подновява се кампанията за кариерно ориентиране „Училище и бизнес – ръка за ръка“