"Ден на отворените врати" - Районен съд - Кнежа

"Ден на отворените врати" - Районен съд - Кнежа

"Ден на отворените врати" - Районен съд - Кнежа

Друга част от нашите възпитаници посетиха Районен съд – Кнежа по повод „Ден на отворените врати“ под надслов – Открит диалог с младите хора на тема „Участие в съдебни процеси на малолетни и непълнолетни лица – свидетели, жертви и извършители на престъпления. Домашно насилие над малолетни и непълнолетни лица и правото им на защита“. 
Учениците взеха активно участие, като задаваха въпроси касаещи противообществените прояви и свързаните с тях наказания.