Световен ден на водата!

Световен ден на водата!

Световен ден на водата!

22.03.2022

На 22 март отбелязваме Световния ден на водата, който през 2022 г. съвпада с 20-ата годишнина от създаването на дирекциите за басейново управление на водите в България. Празникът ще премине под мотото „Подземни води – да направим невидимото видимо“. На тази дата правителства и международни организации потвърждават, че чистата вода е живот и нашият живот зависи от това, как защитаваме качеството на водата.

Във тази връзка учениците посетиха Пречиствателна станция за отпадни води ПСОВ гр.Кнежа, където инж. Теодора Писешка ни обясни процеса на пречистване на водата.