Среща под мотото „Инспектор в класната стая"

Среща под мотото „Инспектор в класната стая"

Среща под мотото „Инспектор в класната стая"

Среща под мотото „Инспектор в класната стая“се проведе днес в ПГМЕТ "Хр.Смирненски“. Целта на срещата бе оказване на подкрепа за подобряване на посещаемостта и дисциплината в учебното заведение. Инспектор Детска педагогическа стая Пламен Златков и Полицейски инспектор Стоян Стоянов проведоха дискусии с учениците от училището. Те изнесоха пред тях беседи по актуални теми, свързани с безопасността, опазване живота и сигурността на децата, запознаха учениците от всяка паралелка с темите за превенцията на тормоза и насилието, за противообществените прояви и престъпленията сред малолетните и непълнолетните, за нарушенията, за които могат да се налагат наказания и какви са те. Съвместното сътрудничество се осъществява от много години и подкрепя образователния процес в училището.