Обучение на тема "Подготовка за реакция при наводнения и последващи кризи"

Обучение на тема "Подготовка за реакция при наводнения и последващи кризи"

Обучение на тема "Подготовка за реакция при наводнения и последващи кризи"

22.07.2021

Участие на инж. Валентина Бучелска и инж. Росица Такова в обучение на тема "Подготовка за реакция при наводнения и последващи кризи" 21-22.07.2021 г. в УЦ на ГДПБЗН гр. Монтана