57 години Професионална гимназия по механоелектротехника "Христо Смирненски"

57 години Професионална гимназия по механоелектротехника "Христо Смирненски"

57 години Професионална гимназия по механоелектротехника "Христо Смирненски"

За поредна година посрещаме празника на училището с гордост и удовлетвореност от постиженията на учителите и учениците. През дългия път на развитие на нашето училище сме имали както трудности и проблеми, така и много успехи. Но винаги сме се справяли. С много усилия и постоянство, с вяра в силата на знанието, с увереността, че училището сме всички ние, водени от вдъхновяващия пример на нашия патрон – Христо Смирненски!

След тържествената част от програмата, запознахме гостите със :

ПРОЕКТ: СЪЗДАВАНЕ НА УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕН ЗАВОД

КЪМ ПГМЕТ”ХРИСТО СМИРНЕНСКИ”

Целта на учебно-производственият завод е да доближи максимално работата в учебната работилница до работата в реална работна среда, превръщайки ученика в активен участник в производствения процес.

Огромно значение има и работната средата. В учебно-производствения завод разполагаме с огромен  набор от инструменти, машини и съоръжения, които отговарят на изискванията и нуждите  на всяко метолообработващо предприятие.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!