Денят на Земята

Денят на Земята

Денят на Земята

22.04.2022
22 април, Денят на Земята!
Всеки влага нещо свое в разбирането за този празник, но всички искаме едно: да сме здрави и щастливи! Екипната работа между ученици и учители за пореден път даде своите резултати, за да стане фоайето в ПГМЕТ "Хр.Смирненски" пъстро и красиво и предвеликденското празнично настроение да завладее малки и големи.