Организация на учебния процес за присъствено обучение!

Организация на учебния процес за присъствено обучение!

Организация на учебния процес за присъствено обучение!

От 06.12.2021г., обучението на учениците, подали декларация за съгласие да бъдат тествани от VIII a, VIII б, IX a, X б и Х в клас от дневна форма на обучение ще бъде присъствено. Тестването на учениците ще бъде в училище с предоставени безплатни неинвазивни бързи антигенни тестове с проба от слюнка за доказване на COVID-19, одобрен от Министерството на здравеопазването или наличие на валиден документ за преболедуване, ваксиниране или наличие на антитела.