Международният ден на толерантността

Международният ден на толерантността

Международният ден на толерантността

16.11.2022

На 16 ноември всяка година се отбелязва Международният ден на толерантността - една прекрасна традиция, която води началото си още от 1996 г. и е утвърдена на Общо събрание на ООН с приемането на Декларация за принципите на толерантността. Днес учениците от 9ти клас отбелязаха Международния ден на толерантността , като представиха пред учениците от 8 клас презентация по темата и събеседване .

"Толерантност - това е да бъдеш човек!"- това е и посланието, което отправиха учениците от ПГМЕТ „Христо Смирненски“.