НП "Отново заедно" – КЛАСИРАНЕ

НП "Отново заедно" – КЛАСИРАНЕ

НП "Отново заедно" – КЛАСИРАНЕ

07.06.2022

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Окончателното класиране на участниците в НП „Отново заедно“ излезе. Общо 11 ученици, при квота за училището 13, ще имат възможността да лагеруват от 13.07.2022 г. до 18.07.2022 г. в Международен детски спортен център „Чавдар“, гр. Обзор.  С групата ще пътуват и двама учители, като ръководители на лагера.

Със заповед на директора бе утвърдена комисия, която да разгледа, оцени и класира подадените кандидатури. Тук може да откриете списъка с класираните ученици, както и протокол от работата на комисията.

От 8 юни до 8 юли 2022 г. вкл., до 17.00 ч., всички одобрени ученици за участие в шестдневно туристическо пътуване по НП „Отново заедно“ на МОН е необходимо да подадат подписана декларация по образец.

Посочените документи можете да изпращате на имейл: pgm_kn@mail.bg или да донесете лично в канцеларията на училище.

                                                                     От ръководството на ПГМЕТ „Хр. Смирненски“​