55 години Професионална гимназия по механоелектротехника "Христо Смирненски" - гр. Кнежа

55 години Професионална гимназия по механоелектротехника "Христо Смирненски" - гр. Кнежа

55 години Професионална гимназия по механоелектротехника "Христо Смирненски" - гр. Кнежа

14.05.2021

55 години ПГМЕТ"Христо Смирненски" е част от историята на българското образование!

55 години просветителски традиции, които успяха да съберат прекрасни спомени и бъдещи стремежи !

Благодарим на всички гости, които уважиха празника ни и успяха да си припомнят незабравимите мигове в училище.

Началото бе дадено чрез рол банери под надслов "Животът на Смирненци- минало и настояще".