Техники за първа помощ

Техники за първа помощ

Техники за първа помощ

Днес в час на класа учениците от 9 клас се запознаха с техника на външния сърдечен масаж, изкуственото дишане, измерване на кръвно налягане.