За Вас, кандидат-студенти!

За Вас, кандидат-студенти!

За Вас, кандидат-студенти!

27.01.2022

ПГМЕТ "Христо Смирненски" - гр. Кнежа, повече от 10 години поддържа много добри партньорски отношения с Технически университет - Габрово.

Голяма част от завършилите професионалната гимназия ученици продължават образованието си в Габровския университет.

В духа на съвместното партньорство предлагаме кандидат-студентите да се запознаят със специалностите за ОКС "БАКАЛАВЪР", предлагани от ТУ - Габрово на следният адрес:

https://www.tugab.bg/priem/bakalavarski-spetzialnosti