12 а клас, 521010 МАШИНЕН ТЕХНИК 5210113 Машини и съоръжения за заваряване

12 а клас, 521010 МАШИНЕН ТЕХНИК 5210113 Машини и съоръжения за заваряване

Класен ръководител - инж. Нели Аврамова