Международен ден на толерантността

Международен ден на толерантността

Международен ден на толерантността

24.02.2021

Ние, учениците от ПГМЕТ "Христо Смирненски”, отбелязваме международния "Ден на розовата

фланелка ",като казваме НЕ на тормоза в училище!

ДА на добротата,

ДА на съчувствието,

ДА на приятелството,

ДА на закрилата и обичта!

Нека бъдем по- добри и човечни,

не само днес, а всеки ден от годината! ????????????????????

#ДенНаРозоватаФланелка