12 б клас, 522010 ЕЛЕКТРОТЕХНИК 5220102 Електроенергетика 5220109 Електрически инсталации

12 б клас, 522010 ЕЛЕКТРОТЕХНИК 5220102 Електроенергетика 5220109 Електрически инсталации

Класен ръководител - инж. Биляна Кръстева