Рейтингова система на висшите училища в България

Рейтингова система на висшите училища в България

Рейтингова система на висшите училища в България

РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА

Рейтинг на висшите училища в България за 2023 година

Сравнете 51 висши училища, които обучават по стотици специалности, разпределени в 52 професионални направления.

Повече информация може да получите на следният интернет адрес -> https://rsvu.mon.bg/