Прием след VII клас

Прием след VII клас

Прием след VII клас

СЪОБЩЕНИЕ

За учебната 2024/2025 г. е утвърден държавен план-прием на ученици в осми клас за Професионална гимназия по механоелектротехника  „Христо Смирненски“ по следните професии и специалности:

 

  1. 522040 Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации / 5220408 Възобновяеми енергиййни източници 1 паралелка, 26 ученика, дневна форма на обучение, срок на обучение - 5 години, по рамков учебен план за професионално образование без интензивно и без разширено изучаване на английски език.

 

  1. 521030 Машинен оператор / 5210303 Машини и съоръжения за заваряване – 0,5 паралелка , 13 ученика, дневна форма на обучение, срок на обучение - 5 години, по рамков учебен план за професионално образование без интензивно и без разширено изучаване на английски език.

 

  1. 345050 Сътрудник в малък и среден бизнес / 3450501  Малък и среден бизнес   – 0,5 паралелка , 13 ученика, дневна форма на обучение, срок на обучение - 5 години, по рамков учебен план за професионално образование без интензивно и без разширено изучаване на английски език.