График за провеждане на консултации през II-ри срок за учебната 2022/2023 г.

График за провеждане на консултации през II-ри срок за учебната 2022/2023 г.