Ваканции и неучебни дни

Ваканции и неучебни дни

Ваканции и неучебни дни за учебната 2022/2023 година

1. Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2022/2023 година:
29.10.2022 г. – 01.11.2022 г. вкл. – есенна
24.12.2022 г. – 02.01.2023 г. вкл. – коледна
01.02.2023 г. – 05.02.2023 г. вкл. – междусрочна
08.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл. – пролетна за I - XI клас
12.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл. – пролетна за XII клас
 
2. Неучебни дни през учебната 2022/2023 г.
19.05.2023 г. – държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ по БЕЛ)
23.05.2023 г. – втори държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация
25.05.2023 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
13.06.2023 г. – изпит по български език и литература от националното външно оценяване (НВО) в края на VII и на Х клас
16.06.2023 г. – изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII и Х клас
 
3. Начало на втория учебен срок на учебната 2022/2023 година:
06.02.2023 г. – I - XII клас
 
4. Край на втория учебен срок на учебната 2022/2023 година:
16.05.2023 г.  –  XII клас (13 учебни седмици)
30.06.2023 г.  – VII – XI клас (18 учебни седмици + 2 седмици за производствена практика в периода 01.07.2023 г. – 31.08.2023 г. за паралелки с професионална подготовка или с дуална система на обучение в Х и в XI клас)
 
5. Официални празници и неработни дни през учебната 2022/2023 г.
06.09.2022 г. – Ден на Съединението;
22.09.2022 г. – Ден на Независимостта на България;
01.11.2022 г. – Ден на народните будители - неприсъствен за всички учебни заведения;
26.12.2022 г. – 28.12.2022 г.  – Коледни празници;
02.01.2023 г. – Нова година
03.03.2023 г. – Национален празник на България
14.04.2023 г. – 17.04.2023 г. – Великденски празници
01.05.2023 г. – Ден на труда и на международната работническа солидарност
08.05.2023 г. – Гергьовден, Ден на храбростта и Българската армия
24.05.2023 г. – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност