НВО 2022/2023 година

НВО 2022/2023 година

Дати за провеждане на изпитите от НВО  през учебната 2022/2023 година

Български език и литература – 13 юни 2023 г., от 11.00 ч.
Математика – 16 юни 2023 г., от 11.00 ч.

 

График на дейностите, свързани с националните външни оценявания

Издаване на служебни бележки за полагане на изпити от НВО

до 09.06.2023 г.

Оценяване на изпитните работи от НВО

16 – 27.06. 2023 г.

Обявяване на резултатите от НВО

до 28.06.2023 г.Архив