НВО

НВО

Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания  през учебната 2021/2022 година

НВО

Изпит

Български език и литература

14 юни 2022 г.

начало 09.00 часа

Математика

16 юни 2022 г.

начало 09.00 часа

Чужд език (по желание на ученика)

17 юни 2022 г.,

по график в зависимост от нивото

Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности (по желание на ученика)

по график в периода

20 – 22 юни 2022 г.

 

 

График на дейностите, свързани с националните външни оценявания

Дейност

Срок

Подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език

в VII и в Х клас, за оценяване на дигиталните

компетентности в Х клас и регистриране на заявленията

в софтуерния продукт

02.02.2022 г. – 18.02.2022 г.

Издаване на служебни бележки за полагане на изпити

от НВО

до 10.06.2022 г.

Оценяване на изпитните работи от НВО

17.06.2022 г. –
26.06.2022 г.

Обявяване на резултатите от НВО

до 28.06.2022 г.