ДЗИ

ДЗИ

Дати за провеждане на Държавни зрелостни изпити през учебната 2021/2022 година

 

ДЗИ
Сесия май – юни
Сесия август – септември
Български език и литература
18 май 2022 г. от 08.30 ч.
25 август 2022 г. от 08.30 ч.
Втори задължителен държавен зрелостен изпит / задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията)
20 май 2022 г. от 08.30 ч.
26 август 2022 г. от 08.30 ч.
ДЗИ по желание на ученика
в периода
26 май – 03 юни 2022 г. от 08.30 ч.
в периода
29 август –
2 септември
       
 
Забележка: На същите дати се провеждат и съответните задължителни държавни зрелостни изпити, с изключение на изпита по български език и литература, за лица, завършили последния гимназиален клас преди учебната 2021 – 2022 година
 

График на дейностите, свързани с държавни зрелостни изпити

 
Дейност
Срок
Подаване на заявления за допускане до ДЗИ/ДИППК, регистриране на заявленията в софтуерния продукт и издаване на служебни бележки
03-18.02.2022 г.
27.06.2022 г. – 08.07.2022 г.
Допускане до ДЗИ/ДИППК и издаване на служебни бележки за допускане
до 17.05.2022 г.
до 23.08.2022 г.
Оценяване на изпитните работи от ДЗИ/ДИППК
20.05.2022 г. –
06.06.2022 г.
27.08.2022 г. –
07.09.2022 г.
Провеждане на задължителния държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по практика на професията)
до 06.06.2022 г.
до 07.09.2022 г.
Обявяване на резултатите от ДЗИ/ДИППК
до 08.06.2022г.
до 08.09.2022 г.