ДЗИ 2022/2023 година

ДЗИ 2022/2023 година

Дати за провеждане на ДЗИ  през учебната 2022/2023 година

Сесия май-юни

Български език и литература
19 май 2023 г. от 08.30 ч.
Втори задължителен държавен зрелостен изпит/ задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията)
23 май 2023 г. от 08.30 ч.
ДЗИ по желание на ученика
в периода 26 – 31 май 2023 г. от 08.30 ч.

 График на дейностите, свързани с националните външни оценявания

Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити, регистриране на заявленията в софтуерния продукт и издаване на служебни бележки
06.02.2023 г. – 21.02.2023 г.
Допускане до ДЗИ/ДИППК и издаване на служебни бележки за допускане
до 18.05.2023 г.
Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали
до 18.05.2023 г.
Оценяване на изпитните работи
22.05.2023 г. – 07.06.2023 г.
Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити
до 09.06.2023 г.


Архив