ДИ за СПК

ДИ за СПК

ДИ за СПК – втора и трета степен

За лица, придобили право да положат държавен изпит по теория/държавен изпит – част по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация преди учебната 2021 – 2022 година:


Сесия януари:

За първа, втора, трета и четвърта степен – 21.01.2022 г.

Срок за подаване на заявления – 21.12.2021 г.

За лица, придобили право да положат държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация преди и през учебната 2021 – 2022 година:

Сесия май-юни – 20.05.2022 г.

Срок за подаване на заявления за втора, трета и четвърта степен –

03.02.2022г. – 18.02.2022 г.

Сесия август-септември – 26.08.2022 г.