ДИ за СПК 2022/2023 година

ДИ за СПК 2022/2023 година

ДИ за СПК – втора и трета степен

За лица, придобили право да положат държавен изпит по теория/държавен изпит – част по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация преди учебната 2021 – 2022 година:

Сесия януари:
За първа, втора, трета и четвърта степен – 20.01.2023 г.
Срок за подаване на заявления – 20.12.2022 г.

За лица, придобили право да положат държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация преди и през учебната 2021 – 2022 година:

Сесия май-юни – 23.05.2023 г.
Срок за подаване на заявления за втора, трета и четвърта степен – 06.– 21.02.2023 г.
Сесия август-септември – 25.08.2023 г.
Срок за подаване на заявления за втора, трета и четвърта степен – 26.06 – 07.07. 2023 г.