График за учебния процес в Самостоятелна форма на обучение през учебната 2021/2022 година

График за учебния процес в Самостоятелна форма на обучение през учебната 2021/2022 година